مشهد ویژه شهادت امام رضا (ع) مشهد

توضیحات

آفر فوق العاده تور مشهد مقدس ویژه اربعین و شهادت امام رضا (ع)

ويژه اربعين
رفت ٧ - برگشت١٠
٤ روزه
هتل ٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
 صبحانه و نهار وشام
٨٨٠.٠٠٠ تومان


ويژه اربعين
رفت ٧- برگشت ١١
٥ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
صبحانه و نهار و شام
٩٥٠.٠٠٠ تومان


رفت١١- برگشت ١٥
هتل ٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
٥ روزه
صبحانه و نهار و شام
٦٩٠.٠٠٠ تومان


رفت١٠- برگشت ١٥
٦ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
صبحانه و نهار و شام
٧٤٠.٠٠٠ تومان


ويژه شهادت امام رضا
رفت ١٥- برگشت ١٨
٤ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
١.٣٩٠.٠٠٠ تومان


آرامش سفر ٠٢١٥٤٠٣٤٠٠٠
خانم علايي ٠٩٣٠١٢٦٦٤٤١

توضیحات

آفر فوق العاده تور مشهد مقدس ویژه اربعین و شهادت امام رضا (ع)

ويژه اربعين

ادامه مطلب

توضیحات

آفر فوق العاده تور مشهد مقدس ویژه اربعین و شهادت امام رضا (ع)

ويژه اربعين
رفت ٧ - برگشت١٠
٤ روزه
هتل ٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
 صبحانه و نهار وشام
٨٨٠.٠٠٠ تومان


ويژه اربعين
رفت ٧- برگشت ١١
٥ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
صبحانه و نهار و شام
٩٥٠.٠٠٠ تومان


رفت١١- برگشت ١٥
هتل ٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
٥ روزه
صبحانه و نهار و شام
٦٩٠.٠٠٠ تومان


رفت١٠- برگشت ١٥
٦ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
صبحانه و نهار و شام
٧٤٠.٠٠٠ تومان


ويژه شهادت امام رضا
رفت ١٥- برگشت ١٨
٤ روزه
هتل٢⭐️تاپ يا ٣⭐️
١.٣٩٠.٠٠٠ تومان


آرامش سفر ٠٢١٥٤٠٣٤٠٠٠
خانم علايي ٠٩٣٠١٢٦٦٤٤١

آژانس مسافرتی آرامش سفر 54034000-021

انتخاب کنید تاریخ
چه کسی تعداد قیمت
بزرگسال 690,000 690,000

جمع کل تومان 690,000
پیش پرداخت تومان 0

سیاست حفظ حریم خصوصیامکاناتی که دارد


امکاناتی که ندارددیدگاه خود را بنویسید x

لطفا توجه داشته باشید : زمانی که دیدگاه اضافه شد دیگر نمی توانید آنرا ویرایش یا حذف کنید