تورها

7,000,000تومان

7 شب و 8 روز

تور کربلا دو سر هوایی 7 شب و 8 روز مناسبت: عید غدیر خم خدمات: » هتل های VIP در کربلا و نجف » سامرا و کاظمین رایگان » گشت های دوره ای و زیارتی » منو غذای ایرانی » بیمه زائر » پرواز هوایی » مدیر و مداح مجرب هتل های کربلا: » برج الکرمل » القبا هتل های نجف: » کل الاقمار » نجمه النجف شرایط اقساط ویژه (6 ماهه). هزینه PTC بر عهده زائر محترم است. «قیمت ها با دلار 28 هزار تومان محاسبه شده اند»
7,000,000تومان

7 شب و 8 روز

تور کربلا دو سر هوایی 7 شب و 8 روز مناسبت: عادی خدمات: » هتل های VIP در کربلا و نجف » سامرا و کاظمین رایگان » گشت های دوره ای و زیارتی » منو غذای ایرانی » بیمه زائر » پرواز هوایی » مدیر و مداح مجرب هتل های کربلا: » برج الکرمل » القبا هتل های نجف: » کل الاقمار » نجمه النجف شرایط اقساط ویژه (6 ماهه). هزینه PTC بر عهده زائر محترم است. «قیمت ها با دلار 28 هزار تومان محاسبه شده اند»
7,000,000تومان

7 شب و 8 روز

تور کربلا دو سر هوایی 7 شب و 8 روز مناسبت: شهادت امام جواد (ع) خدمات: » هتل های VIP در کربلا و نجف » سامرا و کاظمین رایگان » گشت های دوره ای و زیارتی » منو غذای ایرانی » بیمه زائر » پرواز هوایی » مدیر و مداح مجرب هتل های کربلا: » برج الکرمل » القبا هتل های نجف: » کل الاقمار » نجمه النجف شرایط اقساط ویژه (6 ماهه). هزینه PTC بر عهده زائر محترم است. «قیمت ها با دلار 28 هزار تومان محاسبه شده اند»
7,000,000تومان

7 شب و 8 روز

تور کربلا دو سر هوایی 7 شب و 8 روز مناسبت: شهادت امام جواد (ع) خدمات: » هتل های VIP در کربلا و نجف » سامرا و کاظمین رایگان » گشت های دوره ای و زیارتی » منو غذای ایرانی » بیمه زائر » پرواز هوایی » مدیر و مداح مجرب هتل های کربلا: » برج الکرمل » القبا هتل های نجف: » کل الاقمار » نجمه النجف شرایط اقساط ویژه (6 ماهه). هزینه PTC بر عهده زائر محترم است. «قیمت ها با دلار 28 هزار تومان محاسبه شده اند»