سفرهای ریلی یکی از مهمترین بخش های سفرهای مردم میباشد.حال دانستن طولانی ترین خطوط ریلی دنیا میتوانید جالب باشد.سالانه میلیونها نفر آدم توسط قطار در دنیا جابجا میشوند.برخی از خطوط ریلی دنیا بسیار طولانی میباشد.قصد داریم طولانی ترین خطوط ریلی دنیا را به شما معرفی کنیم.شاید شما روزی در یکی از این مسیرها قصد مسافرت داشتید این را بدانید در کجا حضور دارید.همراه آرامش سفر باشید تا طولانی ترین خطوط ریلی دنیا را بشناسید.

راه آهن ایالت متحده آمریکا

رتبه اول متعل به آمریکا میباشد.طولانی ترین خطوط ریلی دنیا به طول ۲۵۰ هزار کیلومتر در آمریکا واقع میباشد.جالب است بدانید که بیش از ۸۰ درصد این جابجایی مربوط به حمل بار میباشد و تنها حدود ۳۵ هزارکیلومتر متعلق به حمل مردم برای سفر میباشد.این شبکه ریلی دارای ۵۳۸ راه آهن است که توسط شرکت bnsf اداره میشود.شبکه ریلی مسافرتی این راه آهنک به ۵۰۰ مقصد جابجایی دارد.

راه آهن امریکا

راه آهن چین

رتبه دوم طولانی ترین خطوط ریلی دنیا در کشور چین قرار دارد.این خط ریلی دارای بیش از ۱۰۰ هزارکیلومتر طول میباشد.جالب است بدانید در یک سال حدود ۲ میلیارد نفر مسافر و بیش از ۳ میلیارد تن بار در این خط ریلی چین جابجا شده است.خطوط ریلی چین توسط شرکت دولتی اداره میشود.در برنامه های این شرکت قرار دارد که خطوط ریلی چین تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۷۰ هزارکیلومتر دیگر اضافه شود.

راه آهن چین

راه آهن روسیه

رتبه سوم طولانی ترین خطوط ریلی دنیا در کشور روسیه قرار دارد.روسیه یکی از قدرت ها دنیا دارای بیش از ۸۵ هزارکیلومتر ریل قطار برای حمل مسافر و بار میباشد.خطوط ریلی روسیه در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱ میلیارد مسافر را جابجا کرده است.کشور روسیه نیز دارای یکی از پر تردد ترین خطوط راه آهن دنیا میباشد.این کشور دارای ۱۲ خط اصلی میباشد.

راه آهن روسیه

راه آهن هند

رتبه چهارم متعلق به یکی از پرجمعیت ترین کشور های دنیا یعنی هند میباشد.این کشور دارای بیش از ۶۵ هزار کیلومتر ریل قطار میباشد.جالب است بدانید رکورد جابجایی مسافر با قطار در یک سال متعلق به هند میباشد.این کشور در سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ میلیارد نفر را با خطوط ریلی خود جابجا کرده است که رکوردی منحصر به فرد میباشد.روزانه حدود ۱۲ هزار نفر از قطار در هند استفاد میکنند.

راه آهن هند

راه آهن کانادا

رتبه پنجم با طول حدود ۴۸ هزار کیلومتر در کشور کانادا قرار دارد.خطوط ریلی کانادا توسط شرکت ویا ریال اداره میشود.این خطوط ریلی سالانه چندین هزار تن بار را جابجا میکند.جالب است بدانید خطوط ریلی کانادا تنها خطوط ریلی دنیا میباشد که حتی به برخی از روستاها هم خدمت رسانی میکند.

راه آهن کانادا

راه آهن آلمان

کشور آلمان در اروپا رتبه دوم را از نظر طولانی ترین خطوط ریلی و در دنیا دارای رتبه ششم میباشد.این کشور دارای بیش از ۴۰ هزارکیلومتر خط ریلی میباشد.خطوط ریلی آلمان کشور به صورت حدودا مساوی حمل بار و مسافر را انجام میدهد. شرکت اکسپرس کلن هامبورگ شرکت اصلی میباشد که مسئولیت حمل مسافر و بار را در آلمان انجام میدهد.

راه آهن آلمان

راه آهن استرالیا

هفتمین خط ریلی طولانی دنیا در کشور استرالیا قرار دارد.این خطوط ریلی دارای بیش از ۴۰ هزار کیلومتر طول میباشد.خطوط ریلی استرالیا توسط دولت اداره میشود و تنها بخش کوچکی توسط شرکت خصوصی اداره میشود اما اکثر قطارهای این کشور متعلق به شرکت های خصوصی میباشد.استرالیا یکی از کشور های میباشد که خطوط ریلی پرسرعت ندارد.

راه آهن استرالیا