شما می‌توانید با فعالیت‌های مختلف اعم از شرکت در تورها، مطالعه مقالات و صفحات مختلف، درج نظر در مقالات و صفحات مربوط به تورها و هتل‌ها، اشتراک گذاری مطالب، دعوت از دوستان و آشنایان برای ثبت نام و خرید از سایت با ارائه کد معرف، و … امتیاز کسب کنید و از امتیازات کسب شده برای دریافت تخفیف و شرکت در تورها استفاده کنید.